יומן מסע

הנשים היו יוצאות למזח בשפל כדי למשות צדפות למאכל

תגובות: